Kürk Mantolu Madonna

Yazar: Sabahattin Ali

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Konusu: "Her gün, daima öğleden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere

bakıyormuş gibi ağır ağır, fakat büyük bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen

adımlarımı zorla zapt ederek geziniyor, rastgele gözüme çarpmış gibi önünde

durduğum "Kürk Mantolu Madonna"yı seyre dalıyor, ta kapılar kapanıncaya kadar

orada bekliyordum."

Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. Kollarıyla bizi sarar. Sorgulamadan

peşlerinden gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz. Yapıtlarında insanların

görünmeyen yüzlerini ortaya çıkaran Sabahattin Ali, bu kitabında güçlü bir tutkunun

resmini çiziyor. Düzenin sildiği kişiliklere, yaşamın uçuculuğuna ve aşkın

olanaksızlığına (?) dair, yanıtlanması zor sorular soruyor.